• Fredrik Bajers Vej 7H

    9220 Aalborg

    Danmark

Publikationer 1979 2020

Filter
Rapport

Analyse af iltproblemer i Lindenborg Å ved Gravlev

Frier, J-O., Iversen, N. & Rasmussen, M. R., 2006, 3 udg. Aalborg: The Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University. 39 s. (Report - Environmental Engineering Laboratory; Nr. 3).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Den Mikrobiologiske Database for Rådnetanke

Andersen, M. H., Nielsen, P. H., Hansen, A. A. & Høgh, J., jun. 2017, 81 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Evaluation Report Of Agrobiotechnology (state code – 621J70002) Study Programme At Aleksandras Stulginskis University

Gabryś, H., Shimmo, R., Eriksen, N. T., Gagilas, J. & Šidlauskaitė, V., 2016, 23 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Evaluation Report Of Biotechnology (state code – 612J70002) Study Programme At Vytautas Magnus University

Gabryś, H., Shimmo, R., Eriksen, N. T., Gagilas, J. & Šidlauskaitė, V., 2016, 21 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Åben adgang

Evaluation Report Of Industrial Biotechnology (state code – 612J70001) Study Programme At Kaunas University of Technology

Gabryś, H., Shimmo, R., Eriksen, N. T., Gagilas, J. & Šidlauskaitė, V., 2016, 23 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Evaluation Report Of Industrial Biotechnology (state code – 621J70004) Study Programme At Kaunas University of Technology

Gabryś, H., Shimmo, R., Eriksen, N. T., Gagilas, J. & Šidlauskaitė, V., 2016, 19 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Fiber drawing from diabase melts

Yue, Y., 2001, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. 56 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Forslag til naturgenopretning: Løgstør Bredning

Jørgensen, T. B., Middelboe, A. L., Møhlenberg, F., Larsen, M. M., Møller, L. F., Petersen, J. K., Flindt, M., Kristensen, E., Kjeldsen, J. P., Bruhn, D., Ernstsen, V. B. & Jensen, J. B., jul. 2018, Limfjordsrådet. 65 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Green biomass – protein production through bio-refining

Hermansen, J., Jørgensen, U., Lærke, PE., Manevski, K., Boelt, B., Jensen, S. K., Weisbjerg, MK., Dalsgaard, TK., Danielsen, M., Asp, TS., Ambye‑Jensen, M., Sørensen, CS., Jensen, MV., Gylling, M., Lindedam, J., Lübeck, M. & Fog, E., 2017, Danish Centre for Food and Agriculture. 71 s. (DCA Report; Nr. 93).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Åben adgang

Innovation in aquaculture teaching and learning

Bostock, J., Steingrimsson, S. O., Pirhonen, J., Fernández-Borrás, J., Rønsholdt, B., Dhont, J., Rey, J. D. L., Moulton, M. K., Kiessling, A. & Uebershaer, B., 2008, Aqua-Tnet.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

219 Downloads (Pure)

Jordfysiske egenskabers påvirkning af mikrobiologisk olienedbrydning i dieselolieforurenet jord

Lund, W. & Møldrup, P., 1996, Aalborg: Geotechnical Engineering Group. 6 s. (AAU Geotechnical Engineering Papers: Environmental Engineering Paper; Nr. 1, Bind R 9604).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

Fil

KH-rapporten - projektrapport vedr. N-acylglyciners bestemmelse med GC-MS

Keiding, K., 1979, Aarhus Kommunehospital.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

54 Downloads (Pure)

Laboratory tests on mineral deposition under sea water electrolysis

Margheritini, L., Simonsen, M. E. & Bjørgård, T. L., 2019, Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University. 44 s. (DCE Technical Reports; Nr. 268).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Åben adgang
Fil
brucite
aragonite
wave energy
electrokinesis
seawater
1112 Downloads (Pure)

Miljø og regnvandssystemer: erfaringer og anbefalinger : juni 2006

Henze, A., Ledin, A., Vollertsen, J., Kjølholt, J., Rasmussen, M. R., Quist, M., Kaasgaard, M. & Gabriel, S., 2007, Spildevandskomitéen. 39 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Åben adgang
Fil

Mårhund - risikovurdering, biologi og erfaringsgrundlag for en ”best practice” i forhold til regulering

Pagh, S. & Chriél, M., 2017, DTU-Veterinærinstituttet. 65 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Åben adgang
138 Downloads (Pure)

Nye metoder til dokumentation af naturlig nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone

Loll, P., Kristensen, A. H., Larsen, P., Nielsen, J. L. & Henriksen, K., 2011, Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen. 53 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Fil

Opgradering af våde regnvandsbassiner for videregående rensning: Laboratorie- og feltforsøg

Vollertsen, J., Juul, M. C., Nielsen, A. H., Veldt, A. & Hvitved-Jacobsen, T., aug. 2012, Naturstyrelsen. 94 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Oplæg til etablering af Dansk Center for Havforskning

Hansen, B. W., Blegvad Andersen, C., Buch, E., Riisgård, H. U., Thomsen, H., Nielsen, J. L., Richardson, K., Rosing, M. T., Gravesen, P., Grønkjær, P. & Engelbrecht Pedersen, S., 2008, Århus. 70 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Optimering af slutrensning på jorddambrug

Grønborg, O. & Frier, J-O., 2000, Aalborg: The Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University. 94 s. (Report - Environmental Engineering Laboratory; Nr. 1).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Projekt Identifikation af snegle: Notat fra Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet. 15. November 2018

Pagh, S., 2018, 26 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivningpeer review

Rapport vedrørende udviklingsmuligheder for saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark

Frier, J-O., 2003, Ministeriet for Fødevarer: Landbrug og Industri. 109 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Rensing av overvann fra vei i fremtidens klima

Åstebøl, S. O., Hvitved-Jacobsen, T. & Vollertsen, J., 2010, Oslo: Statens vegvesen Vegdirektoratet. 37 s. (Teknologirapport, Bind 2573).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivningpeer review

22 Downloads (Pure)

State of the Art Compendium Report on Biocluster Activities

Dashwood, K. J., Hansen, S. H., Wágner, D. S., Curtis, T., Pinto, A., Daims, H., Li, H. & Nielsen, P. H., 2018, IWA Publishing. 42 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Åben adgang
Fil
255 Downloads (Pure)

Status and Conservation of the Nordic Brown Bee: Final report

Ruottinen, L., Berg, P., Kantanen, J., Kristensen, T. N., Praebel, A. & F. Groeneveld, L., 2014, NORDIC GENETIC RESOURCE CENTER. 42 s. (NordGen publication series 2014:02).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Fil

Større anlæg til overfladenedsivning af separat regnvand

Vollertsen, J., Hvitved-Jacobsen, T. & Nielsen, A. H., 12 jun. 2012, 17 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Test og dokumentation af pulver-teknologi til behandling af svømmehalsvand

Christensen, M. L., 2013

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

70 Downloads (Pure)

Tungmetalforurening og nedsivningskapacitet i nedsivningsbassin på Rute 18, Midtjyske Motorvej syd for Herning

Fuglsang, E. D., Bentzen, T. R. & Larsen, T., 2011, Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University. 10 s. (DCE Technical Memorandum; Nr. 17).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Åben adgang
Fil

Udredning af behovet for adgang til havforskningsskibe i Danmark

Müller Pedersen, H., Blegvad Andersen, C., Engelbrecht Pedersen, S., Meedom, T., Nielsen, J. L., Riisgård, H. U., Grønkjær, P., Kirkegaard, E., Richardson, K., Hansen, B. W., Rosing, M. T., Møller, J. J. & Johannsen, L., 2008, Forsknings- og Innovationsstyrelsen. 56 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

Vandrensning på Dambrug

Grønborg, O., Skjølstrup, J., Riis-Vestergaard, J., Frier, J-O., Laursen, J. & Rasmussen, M. R., 2006, Aalborg: The Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University. 186 s. (Report - Environmental Engineering Laboratory, Aalborg University; Nr. 2).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Visionsrapport: Fra Vandteknologi til Grøn Vækst

Friis Møller, H-M., Rasmussen, J., Larsen, C-E., Albrechtsen, H-J., Vollertsen, J., Schultz-Petersen, J., Jensen, B. K., Andersen, J., Skaksen, M. R., Chrintz, T. & Mikkelsen, P. S., 1 mar. 2011, København: ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber. 40 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling

Våde bassiner til rensning af separat regnvand

Vollertsen, J., Hvitved-Jacobsen, T., Nielsen, A. H. & Gabriel, S., 20 jun. 2012, Teknologisk Institut. 71 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportFormidling