Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

  • Postadresse

    Kroghstræde 7

    9220 Aalborg Øst

    Danmark

Organisationsprofil

Institutleder/Head of Department
Trond Beldo Klausen

Forskning

Forskning på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde er organiseret i en række forskningsgrupper, der repræsenterer banebrydende ekspertise inden for: social differentiering, social kontrol, kriminologi, social geografi, demografi, sundhedssociologi, hverdagsliv, sociale normer, følelser og dannelse af identitet og mening, organisation og ledelse, servicebrugerperspektiver i socialt arbejde, socialt arbejde med sårbare børn og unge, sociale problemer, administration og styring af socialt arbejde og socialt arbejde og beskæftigelsespolitik.

Uddannelser

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde tilbyder en række bachelor- og kandidatuddannelser, der dækker forskellige samfundsområder og perspektiver.

Instituttet tilbyder to bacheloruddannelser, sociologi og socialt arbejde, og tre kandidatuddannelser: Sociologi, socialt arbejde og kriminologi samt to internationale masteruddannelser i socialt arbejde: NOSWEL (Nordic Master's Programme in Social Work and Welfare) og ADVANCES (Advanced Development in Social Work). Instituttet tilbyder også en voksenuddannelse med deltidsstudie, der henvender sig til ansatte inden for socialt arbejde, Master i Udsatte Børn og Unge (MBU). 

Alle programmer anvender problembaseret læring (PBL), hvor de studerende opfordres til at bruge faktiske problemstillinger i deres studier. Det videnskabelige personale og tilknyttede undervisere bedriver forskning, som inspirerer og former det, der undervises i på alle niveauer af instituttets studier.

Ph.d.-program

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde har cirka 20 ph.d.-studerende, som forsker her, ofte i samarbejde med andre institutter og universiteter. 

Når man er en del af vores forskeruddannelsesprogram, er man indskrevet på ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Den ph.d.-studerendes faglige profil knytter sig til et af instituttets kernefelter: Sociologi, Socialt Arbejde eller Arbejdsliv og Organisation.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.