Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsklyngen Institutioner, politik & adfærd studerer samfundsmæssige problemstillinger relateret til velfærdsstaten, arbejdsmarkedsudviklinger, offentlig meningsdannelse, politisk adfærd og den politiske økonomi i almindelighed. Vores empiriske fokus er hovedsageligt men ikke udelukkende på de økonomisk avancerede demokratier i Vest Europa og Nord Amerika. Vi bidrager til udviklingen af en række forskningsfelter, herunder komparativ politik, politisk adfærd, og komparativ politisk økonomi, og vi sætter en ære i at bidrage til det omgivende samfund med aktuel og relevant viden samt via aktivt engagement i offentlige debatter.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.