• PostadresseVis på kort

  Kroghstræde 3

  9220 Aalborg Øst

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Kaj Munk har som dramatiker, præst, politisk kommentator og nationalt samlemærke i besættelsestiden en enestående plads i det 20. århundredes danske historie. Få har som han været forherliget og forkætret, få har i så høj grad givet anledning til såvel populær som akademisk diskussion og polemik.

I 60 året for Danmarks befrielse efter anden verdenskrig, afsatte Folketinget et beløb på 7 mio. kr. til køb af Kaj Munks arkiv og til drift af et Kaj Munk Forskningscenter ved Aalborg Universitet i 6 år.

Forskningscentret blev officielt indviet den 29. august 2005.

 

Centrets historie

Efter Lise Munks død i 1998 ønskede Jean Monnet Professor, Dr. Søren Dosenrode at samle Kaj Munks arkiv og oprette et forskningscenter. Han dannede en bestyrelse og en støttekreds. Efter flere års forhandlinger med arvingerne og Kaj Munk Forfatterrettigheder Aps. fik Søren Dosenrode 2004 tilbudt det samlede arkiv for 1,5 mio. kr. Bestyrelsen tog efterfølgende kontakt til flere politiske partier om oprettelsen af centret. Det resulterede i en bevilling på finansloven på 7 mio. kr i januar 2005.

Efter at købsaftalen mellem Kaj Munk Forfatterrettigheder Aps og Aalborg Universitet var faldet på plads, blev arkivet i maj måned 2005 overført til Aalborg Universitet. Arbejdet på centret begyndte i juni måned, og indvielsen fandt sted den 29. august 2005. Finanslovsbevillingen sikrer centrets drift til 2011. Midlerne til centrets ph.d.-studerende og post doc. stipendiater skal dog søges ved Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation eller private fonde.

Kaj Munk Forskningscenter ligger nu under Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.

 

Centrets universitære tilknytning

Hvorfor ligger Kaj Munk Forskningscenter under Aalborg Universitet?

Aalborg Universitet har tradition for en videnskabelig tilgang (den interdisciplinære), der gør det specielt egnet som hjemsted for studiet af en mangesidet idérigdom som Kaj Munks.

Derudover har Aalborg Universitet den 'fordel', at det ikke besidder andre komplette forfatterarkiver. Munk-arkivet vil derfor få en central placering, som det aldrig ville få i København eller i Aarhus, hvor det ville indgå i samlingen som eet af mange lignende arkiver.

Derfor var det bestyrelsens første prioritet, at Munk-centret lægges ved Aalborg Universitet.

 

Centrets opgave

Kaj Munk Forskningscentrets vigtigste opgaver er:

 1. Sikring af Kaj Munks arkiv for eftertiden. Arkivet skal registreres omhyggeligt og opbevares på forsvarlig og let tilgængelig vis.
 2. Digitalisering af arkivets centrale dele, der gøres tilgængelige via Internettet.
 3. Fremme af den kritiske, interdisciplinære forskning i Kaj Munk, hans værk og hans samtid, herunder at arrangere faglige seminarer.
 4. Bidrage og animere til udgivelser af værker om og af Kaj Munk og om hans samtid.
 5. Formidling af viden om Kaj Munk og hans samtid bl.a. i form af seminarer artikler og foredrag.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.