Organisationsprofil

Organisationsprofil

Klinisk Farmakologisk Enhed (KFE) ved Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet forsker i rationel farmakoterapi - herunder patientsikkerhed ved medicinsk behandling. Visionen er at forbedre kvaliteten i medicinsk behandling og øge sikkerheden for patienterne i Region Nordjylland, samt påvirke nationale og internationale miljøer i samme retning. KFE samarbejder med flere forskellige afdelinger på Aalborg Universitetshospital samt med Regionshospital Nordjylland og primærsektoren omk. forskningsprojekter inden for 3 hovedområder: 1) Rette dosis til rette patient; 2) Rette medicin til rette patient og 3) Forebyggelse af utilsigtede hændelser relateret til medicinsk behandling. KFE varetager undervisning i farmakologi samt vejledning på hhv. Medicin og MEDIS uddannelserne.

KFE blev etableret som selvstændig afdeling på Aalborg Universitetshospital september 2018. Bemandingen består af læger, farmaceuter, en datamanager og en jurist. Fra januar 2019 blev forskningen styrket med ansættelse af en seniorforsker på fuld tid.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.