Organisationsprofil

Organisationsprofil

Læsekognition er en forskningsgruppe, der har til formål at undersøge det kognitive fundament for læsning. Læsekognition er et forskningsområde indenfor kognitionspsykologi med forskellige muligheder for både basis og anvendt forskning indenfor pædagogik, læsevanskeligheder, rehabilitation mm.
Gruppen beskæftiger sig med eksperimentelle undersøgelser af de kognitive og sproglige processer bag læsning og læseforståelse, herunder faktorer som:
o  individuelle forskelle
o  kontekstuelle og opgavemæssige faktorer
o  andetsprogstilegnelse
Gruppen anvender forskningsmetoder, der inkluderer kognitive eksperimenter, eye tracking, beregningsmodeller og feltundersøgelser. Gruppens medlemmer har eksternt samarbejde med COST-action CA21131 MultiplEYE) og deltager i internationale forskningsprojekter MECO og MeRID.

Emneord

  • Psykologi
  • Pædagogik og Læring
  • Uddannelse

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Vores arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.