Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppen Land Management & Governance (Land) har fokus på udviklingsprocessen af by og land, særligt de juridiske aspekter af planlægning, ejendomsdannelse, areal- og ressourceforvaltning, men også disses konsekvenser for ejendomsøkonomi og ejendomsrettigheder.

Gruppens hovedforskningsområder er:

  • Planlægning, jura og ejendomsrettigheder
  • Ejendomsudvikling, -design og –registrering
  • Ejendomsdata

Gruppens forskning har stået på siden Aalborg Universitets tilblivelse, og har været en grundsten ift. Landinspektøruddannelsen længe før dette.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.