Organisationsprofil

Medicinsk Bibliotek er en støttefunktion for forskning, klinik, uddannelse og innovation for ansatte ved hospitalerne i Region Nordjylland.

Biblioteket spiller en central rolle i forhold til at understøtte forskningen og sikre, at patientbehandling og -pleje sker på et forskningsbaseret grundlag. Det sker ved at biblioteket stiller de nødvendige informationsressourcer til rådighed, og personalet rådgiver og vejleder hospitalets forskere og klinikere i informationsvidenskabelige spørgsmål.

Biblioteket er placeret i Forskningens Hus på Søndre Skovvej 15.

Læs mere om Medicinsk Bibliotek og bibliotekets services på: https://aalborguh.rn.dk/For-Sundhedsfaglige/Medicinsk-Bibliotek

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.