Organisationsprofil

Organisationsprofil

MaSK er en forskningsgruppe der udforsker både grundvidenskabelige og anvendelsesorienterede forskningsspørgsmål relateret til musik og lyd. Forskningsgruppen undersøger nye perspektiver på lydoplevelser, multimodale erfaringsdannelser, lydmiljøer, lydteknologier, kreativ praksis og interaktionsdesign, både inden- og udenfor det musikalske og kunstneriske fagfelt. Det er målsætningen at gruppen skal fungere som en platform for udviklingen af forskningssamarbejder på tværs af fagfelter, hvor lydforskningen kan bringes i anvendelse og udfordres på nye måder.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.