Organisationsprofil

Organisationsprofil

CEDOMUS: Center for dokumentation og forskning i musikterapi

Forskningsgruppen CEDOMUS planlægger, varetager og formidler forskning og undervisning i musikterapi på Aalborg Universitet.

Musikterapifaget er højt specialiseret. Det medfører et behov for et tæt og kontinuerligt samarbejde om faget og at udvikle både undervisning, profession, teori og forskning i musikterapi. Forskningsgruppen dækker derfor mange aktiviteter der samlet set bidrager til at udvikle musikterapifaget.

Forskningsgruppens aktiviteter:

Emneord

  • Musikterapi

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Vores arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.