Organisationsprofil

Organisationsprofil

Normal og atypisk sproglig udvikling hos danske førskolebørn og skolebørn, inklusiv standardisering af dansk test der måler grammatisk forståelse.
Et treårigt kollektivt projekt (01.02.2008-31.01.2011) ledet af Professor Kristine Jensen de López leder af Cognitive Psychology Unit. Projektet har opnået støtte fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation på 4 mill kr.

Baggrund for projektet
Det er pålagt kommunerne at tilbyde tre-årige børn en sprogscreening med opfølgende sprogstimulering. Det videnskabelige grundlag for at identificere danske børn, der enten er forsinket i deres sprogudvikling eller udviser specifikke sprogvanskeligheder, er dog endnu meget spinkelt. Forskningsprojektet bidrager til kortlægningen af den normale og den atypiske udvikling af dansk i børnehave- og skolealderen. Internationale studier viser, at 5-7 % af alle børn har problemer med at tilegne sig deres modersmål. Det følges ofte af sociale problemer og risiko for at udvikle psykiatriske sygdomme.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.
  • Research data supporting "Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers"

    Katsos, N. (Ophavsperson), Cummins, C. (Bidrager), Ezeizabarrena, M. (Bidrager), Gavarró, A. (Bidrager), Kraljević, J. K. (Bidrager), Hrzica, G. (Bidrager), Grohmann, K. K. (Bidrager), Skordi, A. (Bidrager), Jensen de López, K. M. (Ophavsperson), Sundahl, L. (Bidrager), Van Hout, A. (Bidrager), Hollebrandse, B. (Bidrager), Overweg, J. (Bidrager), Faber, M. (Bidrager), Van Koert, M. (Bidrager), Smith, N. (Bidrager), Vija, M. (Bidrager), Zupping, S. (Bidrager), Kunnari, S. (Bidrager), Morisseau, T. (Bidrager), Rusieshvili, M. (Bidrager), Yatsushiro, K. (Bidrager), Fengler, A. (Bidrager), Varlokosta, S. (Bidrager), Konstantzou, K. (Bidrager), Farby, S. (Bidrager), Guasti, M. T. (Bidrager), Vernice, M. (Bidrager), Okabe, R. (Bidrager), Isobe, M. (Bidrager), Crosthwaite, P. (Bidrager), Hong, Y. (Bidrager), BalČiuniene, I. (Bidrager), Nizar, Y. M. A. (Bidrager), Grech, H. (Bidrager), Gatt, D. (Bidrager), Cheong, W. N. (Bidrager), Asbjørnsen, A. (Bidrager), Von Torkildsen, J. K. (Bidrager), Haman, E. (Bidrager), Miȩkisz, A. (Bidrager), Gagarina, N. (Bidrager), Puzanova, J. (Bidrager), Andelković, D. (Bidrager), Savić, M. (Bidrager), Jošić, S. (Bidrager), Slaňcová, D. (Bidrager), Kapalková, S. (Bidrager), Barberán, T. (Bidrager), Özge, D. (Bidrager), Hassan, S. (Bidrager), Chan, C. Y. H. (Bidrager), Okubo, T. (Bidrager), Van Der Lely, H. (Bidrager), Sauerland, U. (Bidrager) & Noveck, I. (Bidrager), Cambridge University Press, 15 jul. 2016

    Datasæt