Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsklyngen Offentlig forvaltning & digitalisering undersøger forhold relateret til organiseringen og ledelsen af den offentlige sektor, informationssystemer og digitale transformationsprocesser. Det forskningsmæssige fokus er i overvejende grad på ledelsesstrukturer, forandringer og reformer, og interaktioner mellem den offentlige sektor, markedsaktører og frivillige organisationer. Vi anvender en bred vifte af teoretiske såvel som metodiske tilgange; herunder avancerede kvantitative metoder, kvalitative casestudietilgange, og kombinationer heraf. Vi har en stærk ambition om at være opsøgende og sikre gennemslagskraft i forhold til det omgivende samfund via akademisk arbejde af højeste videnskabelig kvalitet.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.