Organisationsprofil

Organisationsprofil

I forskningsgruppen undersøger vi, hvordan politik forstås og praktiseres i en medieret og digitaliseret virkelighed. Vi udforsker forholdet mellem på den ene side borgeres og sociale bevægelsers praktik og aktivisme og på den anden side systemisk politik og beslutningsprocesser. Med det udgangspunkt ses politisk kommunikation i forskningsgruppen som udtryk for produktionen og udfordringen af offentligheder. På den måde vil gruppen skubbe til forståelsen af og udvide rammerne for, hvad politisk kommunikation er og kan være.

Emneord

 • Diskurs og samfund
 • Kommunikation og Informatik
 • Medieforskning
 • Offentlig diskurs
 • Sociologi og Sociale forhold
 • Kultur- og medieteori
 • Diskursanalyse
 • Velfærdsstat

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Vores arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats
 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.