Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsdelen under Postgraduat Uddannelse refererer til Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Lederen af Postgraduat Uddannelse og den tilknyttede forskning er Susanne B. Nøhr, som er Klinisk Lektor i medicinsk pædagogik ved Aalborg Universitet og ved Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet. Derudover er hun Uddannelseskoordinerende Overlæge ved Aalborg Universitetshospital.

 Enhedens forskning arbejder med postgraduat arbejdspladslæring og fokuserer på perspektiver for den enkelte uddannelseslæge, teamet (lægelige fakultet) og hospitalsorganisationen. Lige nu er der desuden fra ph.d.-studierne et intenst fokus på dannelse af professionel identitet og på overgangen fra kandidatstudiet i medicin til arbejdet som nyuddannet læge, KBU.

 De anvendte forskningsmetoder omfatter eksplorativ forskning (feltstudier og interviews) og interaktionsforskning (fx Cultural-Historical Activity Theory (CHAT) og Change Laboratory (ref. 1-2)), og målet er transformativ læring og forandring.

 Postgraduat Uddannelse og Aalborg Universitetshospital kører en årlig proces under navnet 3-timersmøderne (ref. 3), hvor uddannelseslægerne bliver bedt om at give deres perspektiv på, hvordan speciallægeuddannelsen kan forbedres og udvikles; hvert andet år bliver de bedt om at forholde sig til et specifikt uddannelsestema. Omkring 75% af ideerne (ca. 175 initiativer per år) bliver implementeret på hospitalet. Postgraduat Uddannelse udgiver resultaterne i en årlig “3-timersrapport” samt i medicinske tidsskrifter og ved medicinske konferencer.

 

Publikationer og konferencer:

https://vbn.aau.dk/da/organisations/postgraduat-uddannelse/publications/

https://vbn.aau.dk/da/persons/135337

Ud over forskning, fokuserer enheden på kompetenceudvikling af uddannelsesansvarlige læger og organiserer mange kurser, workshops og netværksmøder, som adresserer læringsmiljøet og specifikke uddannelsestemaer.

 

Referencer:

  1. Skipper M, Musaeus P, Nøhr SB. The Paediatric Change Laboratory: Optimising postgraduate learning in the outpatient clinic. BMC Medical Education, February 2015. http://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-016-0563-y
  2. Skipper M, Nøhr SB, Engeström Y. The Change Laboratory in medical education – two examples of tackling contradictory challenges. Accepted for publication in Medical Education 2020.
  3. Ipsen M, Nøhr SB. The three-hour meeting: a sociaio-cultural approch to engage junioe doctors in education. Med Teach. 2009, 31(10);933-7.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.