Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri

Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri har som formål at stimulere og udføre forskning på det børne- og ungdomspsykiatriske område, det vil sige forskning, der omhandler børn og unge op til 18 år. I enheden er ansat ph.d.-studerende, statistikere, sekretærer og forskningsansvarlig overlæge.

Der ydes vejledning og rådgivning i forbindelse med opstart af forskningsprojekter inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Forskningsprogrammet inkluderer såvel registerforskning som mere klinisk orienteret forskning, og i øjeblikket specielt med fokus på diagnosticering, forløb og outcome ved børne- og ungdoms-psykiatriske lidelser.

Eksempler på, hvad vi er i gang med at undersøge.

Bedre Børne- og Ungdomspsykiatri

I forskningsprojektet Bedre Børne- og Ungdomspsykiatri vil børne- og ungdomspsykiatriske udredningsforløb blive undersøgt nærmere med henblik på at kortlægge og beskrive de henvisninger, der modtages i børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover vil vi afprøve forskellige systematiske diagnostiske interviews klinisk for at undersøge, om de kan være med til at forbedre udredningsforløbene i børne- og ungdomspsykiatrien. De diagnostiske interviews, der forventes undersøgt, er Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia, COMPuter version (K-SADS-COMP) og The Development and Well-being Assessment (DAWBA).

Registerforskning og epidemiologiske studier

Vi anvender registerdata fra de danske registre til at undersøge f.eks. sygdomsforløb, job, uddannelse, boligforhold i epidemiologiske studier. Vi laver bl.a. incidens-studier og studier af forløbet ved forskellige børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme såsom autisme, ADHD og spiseforstyrrelser.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.