SCOPAS - Formning af viden, begreber, praksis og forandringer i socialt arbejde

  • PostadresseVis på kort

    Kroghstræde 7

    9220 Aalborg Øst

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppen har fokus på at udvikle teoretiske perspektiver, begreber, modeller og praksisser, der kan styrke viden om, refleksion over og udvikling af socialt arbejde.

Dette gøres gennem eksperimenterende teoretisk, empirisk, metodisk og praksisrelevant forskning med fokus på velfærd og social forandring.

Forskningsgruppen arbejder aktivt med at fremme tværvidenskabelig empirisk og teoretisk forskning. Dette gøres gennem et fokus på følgende temaer:

Samspillet mellem ideer om velfærd, sociale problemer, velfærdsstat, socialpolitik, viden, værdier, styringsrationaler, teknologier, civilsamfund og socialt arbejde som profession og praksis gennem studier, der går på tværs af og udfordrer eksisterende kategoriseringer af socialt arbejde, sociale problemer og borgeren som individ og menneske i samfundet.
 
Socialt arbejdes vidensgrundlag og praksis i samfundet gennem udforskning af a) begreber i socialt arbejde fx helhedssyn, menneskesyn, sociale problemer, magt, forandring, relationer, inklusion, ressourcer, netværk, udviklingspotentialer, innovation og/eller, b) praksisser i socialt arbejde, fx samtaler, observationer, socialt gruppearbejde, lokalt samfundsarbejde og/eller c) upåagtede aspekter af socialt arbejde fx følelser, emotioner, krop og materialitet
 
Udviklinger i socialt arbejde på tværs af samfund, kulturer, velfærdsmodeller, velfærdspolitiske traditioner, organiseringer og professioner gennem metodekombination og udviklingen af komparative studier på tværs af lokale/globale sammenhænge.
 
Udvikling af teoretiske perspektiver, modeller, begreber og forskningsmetoder rettet mod forskning i og for socialt arbejde som profession og praksis.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.