Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

  • PostadresseVis på kort

    Thomas Mannsvej 23

    9220 Aalborg Øst

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Kontakt: Jes Vollertsen og Michael R. Rasmussen 

Sektionen er organiseret i et center og seks forskningsgrupper:

Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi udøver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse på højeste internationale niveau inden for sine fagområder. En fællesnævner for sektionens forskning er at udvikle værktøjer, metoder og bæredygtige tekniske løsninger til gavn for samfundet. Et centralt element i mange af aktiviteterne er en eksperimentel tilgang med et anvendelsesorienteret fokus.

Case studier, modelforsøg og feltarbejdet suppleres i stor udstrækning af numeriske værktøjer til analyse og simulering af observerede data. Derudover udvikler sektionen software til forskellige formål, f.eks. simulering af trafik, design af infrastruktur, analyse af data fra vejrradar, automatiseret identifikation af (mikro)plast, samt styring af bølgebassiner og analyse af bølgedata. Den udviklede software udbydes under forskellige licenstyper og finder anvendelse på bl.a. forsknings- og uddannelsesinstitutioner herhjemme og i udlandet.

Sektionen er ansvarlig for Ingeniøruddannelserne i Vand & Miljø og Veje & Trafik, samt uddannelsen i Geografi. Derudover bidrager sektionens forskere til flere uddannelser på BUILD - Institut for Byggeri, By og MIljø og i andre institutter, f.eks. Miljøvidenskab, Bygge- & Anlægskonstruktion, samt Arkitektur & Design.

Langt hovedparten af sektionens forskningsaktiviteter er eksternt finansierede, og vi har stærke nationale og internationale samarbejder med forskningsinstitutioner, private virksomheder og den offentlige sektor. Forskningsresultaterne publiceres primært i internationalt anerkendte peer-review’ede tidsskrifter og tekniske rapporter.

Forskningsaktiviteterne er organiseret i syv meget aktive forskningsgrupper. Vælg en af de tilknyttede forskningsgrupper for at læse mere om forskningen og sektionens faglighed.

Sektionen driver flere veludstyrede laboratorier og feltstationer, som anvendes til at udføre eksperimentelle undersøgelser i lab-, pilot- og fuldskala. 

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.