Adresse
  • Thomas Manns Vej 23

    9220 Aalborg Ø

    Danmark

Find os her

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Sektionsleder
Harry Lahrmann

Forskning

Sektionen er organiseret i 3 forskningsgrupper

Sektionen for Veje, Trafik og Transport udfører undervisning og forskning og forskningsbaseret rådgivning primært inden for vejbaseret transport. Udgangspunktet er principperne for den klassiske trafikplanlægning og med hovedvægt på fire områder, uddybende beskrevet for hver af disse forskningsgrupper: Gods Transport, Intelligente Transportsystemer, Trafiksikkerhed og Vejmodellering.

Undervisning
Sektionen for Veje, Trafik og Transport leverer forskningsbaseret undervisning til såvel universitets civilingeniøruddannelse som diplomingeniøruddannelse i Veje og Trafik, men også andre  uddannelser på Aalborg Universitet der har viden om trafik og veje som  mål for den enkelte uddannelse.

Konferencer

Sektionen for Veje, Trafik og Transport afholder hvert år i august konferencen Trafikdage på Aalborg Universitet. Konferencen er afholdt siden 1994 og er Danmarks største videnskabelige trafikkonference. Den samler hvert år ca. 300 deltagere fra hele Skandinavien.

Laboratorier
Sektionens arbejdsfelt er den fysiske infrastruktur og her gennemføres vores forsøg og tests. Til dette råder sektionen over specialsoftware og en række sensorer til markregistrering såsom videokameraer, radar, LIDAR samt automatisk tælleudstyr.

Emneord

  • Trafik og Transport
  • Veje
  • Trafiksikkerhed
  • Godstransport

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.