Organisationsprofil

Organisationsprofil

Sexologisk Forskningscenter (SeFo) ved Klinisk Institut på Aalborg Universitet er et tværfagligt forskningscenter ”uden mure”. Vores vision er at bidrage til en kvalificeret, nytænkende og åben sexologisk fagkultur i Danmark. Vi ønsker sexologisk forskning, undervisning og formidling på højeste internationale niveau, ligesom vi ønsker evidensbaserede forebyggelses-, sundhedsfremme- og behandlingsaktiviteter i relation til seksualitet.

Foruden forskning varetager SeFo forskningsbaseret undervisning på alle universitetets sundhedsuddannelser, ligesom centeret udbyder en toårig masteruddannelse i sexologi.       

Forskere tilknyttet SeFo beskæftiger sig principielt med alle typer seksualvidenskab. Det gælder fx udforskningen af seksuel adfærd, identitet og livsstil, seksuel funktion og dysfunktion, seksualitetens rolle ved somatisk og psykisk sygdom, udbredelse og konsekvenser af seksuelle overgreb, udviklingstendenser i køns-, krops- og seksualitetskulturen samt udvikling og kvalitetssikring af seksuel forebyggelse, behandling og rehabilitering. SeFo driver sammen med Statens Serum Institut verdens største befolkningsundersøgelse med fokus på seksuel sundhed, Projekt SEXUS (www.projektsexus.dk).  

Sexologisk Forskningscenter er en selvstændig enhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Der blev taget initiativ til forskningscentrets oprettelse i 2012, og centret åbnede officielt som del af Klinisk Institut pr. 1. januar 2013. Centeret er til dagligt bemandet af en lektor og en professor.

Læs mere om SeFo på: https://www.klinisk.aau.dk/forskning/forskningsomraader/sexologisk-forskningscenter/

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.