Organisationsprofil

Organisationsprofil

Social-, Public- and Administrative law Research Centre (SPARC) ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet hører under det offentligretlige forskningsmiljø og beskæftiger sig primært med forvaltningsret, socialret og socialforvaltningsret. Hertil kommer EU-retlige og menneskeretlige problemstillinger. Læs mere om centrets målsætning og forskningstilgang.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.