• PostadresseVis på kort

    Kroghstræde 3

    9220 Aalborg Øst

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Vidensgruppen Sundhedskommunikation arbeder med aktuelle sundhedskommunikative problemstillinger og temaer ud fra mediemæssige, interpersonelle, organisatoriske, informatiske, psykologiske og musikterapeutiske fagtraditioner.

Sundhedskommunikation forstås bredt som kommunikation om sundhed, omsorg, sygdom, behandling og pleje. Sundhedskommunikationen udspiller sig i relation til institutioner, organisationer og arbejdspladser der har sundhedsydelser som deres kerneopgave (fx sygehuse og lægepraksisser), men finder også sted i andre private og offentlige sammenhænge hvor sundhed, sygdom, behandling, forebyggelse osv. tematiseres.

Den institutionelle sundhedskommunikation vil ofte være præget af specialiseret ekspertviden hos sundhedsprofessionelle, som både kommunikerer med patienter, pårørende og andre sundhedsprofessionelle i ofte ret komplekse forløb, der kan involvere aktører fra både den primære og sekundære sundhedssektor. De kommunikative praksisser understøttes desuden af informations- og kommunikationsteknologi, som i stigende grad digitaliseres (med den elektroniske patientjournal som et oplagt eksempel). 

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.