Organisationsprofil

Organisationsprofil

Denne tværvidenskabelige forskningsgruppens overordnede formål er at undersøge gennem teoretisk grundforskning og anvendt praksis-orienteret forskning, hvordan menneskets verdens- og naturforhold og sundhedsbegrebet kan gen- og samtænkes i et eksistentiel-fænomenologisk, tidsfilosofisk og æstetisk-psykologisk perspektiv. ​

Forskningsgruppen sættes der særligt fokus på forbindelsen mellem Environmental Humanities og Health Humanitiesidet klima- og biodiversitetskrisen på et eksistentielt og resonansteoretisk plan ses som sammenhængende med den eksistentielle sundhedskrise (ensomhed, stress, burnout, depression, oplevelsen af manglende mening).​

Nøglebegreber som tid, eksistens og naturforbundethed og mental sundhed belyses kritisk og ud fra en eksplorativ (via empirisk aktionsforskning) og konceptuel-søgende  tilgang, hvor to begreber som ’væredygtighed’(’Existential Sustainability’) og ’eksistentiel  sundhed’ (’Existential Health’) står centralt.​

Forskningsgruppen er også optaget af, hvordan et væredygtig tænkning og et begreb om eksistentiel sundhed også kan tænkes inden for bære- og væredygtigheds-pædagogik og væredygtige arbejdsmiljøer på forskellige uddannelses- og professionsniveauer. Teoretisk ved at arbejde med et begreb om "eksistentiel øko-dannelse", hvor særligt spillet mellem kunst- og naturoplevelser på den ene side og filosofisk-sokratiske undringsfællesskaber på den anden side står centralt. ​Men også andre tilgange til øko-dannelse vil blive undersøgt.

Forskningsgruppen står for flere årlige tilbagevendende forsknings- og dialog-seminarer og har en bredt bredt netværk af affilierede forskere i Danmark og udlandet, ligesom gruppens medlemmer også engagerer sig i foredrags- , kommunikations-, uddannelses- og innovationsmæssige sammenhænge  uden for universitetet. 

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som relaterer til enhedens profil, samt indholdet i de tilknyttede personprofiler. Det opdateres løbende med tilføjelsen af nye registreringer.

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.