Personlig profil

Administrativ profil

2009-2015 Dekan for Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet

Administrativ profil

Head of Study: Master in ICT and Learning (Masteruddannelsen i IKT og Læring)

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 1 - Afskaf fattigdom
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Emneord

 • Kommunikation og Informatik
 • Human Computer Interaction
 • PartIcipatory Design
 • Technology Enhanced Learning
 • Usability
 • Pædagogik og Læring
 • Computer Supported Collaborative Learning
 • Design based research
 • Dialog design
 • Aktionsforsknng
 • Ikt og læring
 • Pædagogisk design
 • Praksislæring
 • Problem baseret læring
 • Technology Enhanced Learning
 • Digital HUmanities Lab

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.