Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Karakterisering, flokkulering og separation af organiske reststrømme (spildevand, gylle mm). Matematisk modellering af filtrering og afvandingsprocesser.

Membranfiltrering med henblik på vandrensning, vandgenbrug og genindvinding af næringsstoffer f.eks. MBR, MF/UF systemer og forward osmose.

Forskningsprojekter indenfor fosforgenindvinding, vandrensning i svømmehaller, udvikling af flokkulanter, og bedre udnyttelse af kulstofkilden i spildevand.

Undervisningsprofil

Underviser i Kemiske Enhedsoperationer, Kolloid Kemi og Reaktorteknik. Mere end 15 års erfaring med PBL-undervisning på universitetet

Vejleder for studerende på 3, 5 og 6 semester, samt vejleder for afgangsstuderende (bachelorer, master og diplomingeniører). Intern vejleder på diplomingeniør praktik.

E-learnings ambassadør

Administrativ profil

Næstformand i censorkorpset for kemiingeniørretningen

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 6 - Rent vand og sanitet
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 14 - Livet i havet

Emneord

 • Kemi og Biovidenskab
 • Spildevand
 • Slam
 • Kolloid kemi
 • Membran teknik
 • Filtrering
 • Fysisk kemi

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler