Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er professor MSO i organisatorisk læring ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet i Danmark og gæsteforsker ved Stockholm Centre for Organizational Research, Stockholm Universitet. Jeg er forskningsgruppeleder af forskningsgruppen FIRM (Firms, Innovations, Relations and Managemement) på Institut for Økonommi og Ledelse. FIRM gruppen fokuserer på tre gennemgående temaer: Organisation, strategi og ledelse. Hver enkelt medlem af FIRM gruppen har deres egen specifikke forskningsprofil indenfor disse temaer. FIRM gruppen har særligt fokus på to strategiske indsatser: Bæredygtighed i organisationer, som vedrører, hvordan organisationer forholder sig og laver strategi på baggrund af FNs 17 verdensmål; og digitalisering ad organisationer, som vedrører, hvordan digitalisering påvirker organisation, strategi, ledelse, læring og forretningsudvikling i og på tværs af organisationer. Min specifikke forskningsprofil er bygget op omkring historiefortællinger, etik, magt og læring. Jeg arbejder ud fra 1) Arendts politiske filosofi, særligt relationerne mellem fortællinger, rum, natalitet og materielle praksisser samt relationerne mellem tænkning, handling og vurdering, 2) Foucault magtbegreb, hans metoder genealogi og arkæologi samt hans sene etiske skrifter om selv-praksisser, og 3) Benjamins filosofi vedrørende relationerne mellem rum, historiefortælling og materialitet. Jeg er pt engageret i at udvikle en ”jordens etik” (a terrestrial ethics) og udvikler i den forbindelse begreber og metoder til at anskue problemstillinger om bæredygtighed i organisationer. Dette omfatter nye former for ledelsesudvikling (Gaia Leadership), metoder til forandringsledelse (Gaia coaching), bæredygtige forretningsmodeller og problem-baseret læring. Mit arbejde er organiseret omkring FNs 17 verdensmål, og jeg er involveret i samarbejder med Aalborg Havn, Frederikshavn Kommune og Sorø Kommune i Danmark, samt Sötenäs og Munkedal Kommune i Sverige. Vi har europæiske samarbejdspartnere i gennem forskningsplatformen The European School of Governance, hvor jeg er leder af The Gaia Storytelling Lab sammen med David M. Boje. Derudover arbejder jeg med digitalisering og teknologiforståelse i organisationer ud fra en kulturel og humanistisk tilgang.  Jeg har en bred forståelse som forsker og underviser. Jeg har omfattende erfaring med uddannelsesudvikling og i at lede uddannelser. Jeg tror på at arbejde fra  praksis i vores efter- og videreuddannelsesprogrammer på Aalborg Universitet og jeg tror på problem-baseret læring som en måde at integrere teori og praksis på i vores bachelor og kandidatprogrammer. Jeg har tidligere været leder på Skolen for Erkendelses- og forandringsprocesser, været studieleder på Master in Public Governance og har været ansvarlig for at udvikle bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring og Master in Public Governance. Jeg underviser på cand.merc. organisation og strategi, HA, Master in Public Governance samt HDO. Jeg har et forskningsnetværk over hele verden. Det omfatter forskere i USA, Europa, Australien, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, England, Colombia, Sydafrika og Brasilien.

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.