Personlig profil

Emneord

  • Nationaløkonomi
  • Evolutionær økonomi
  • Økonomisk teori om viden og innovation
  • Økonomisk vækst og innovation
  • Computersimuleringer
  • Nationale innovationssystemer
  • Teorihistorie

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler