Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg forsker i informations- og softwareteknologi, med udgangspunkt i problemer erfaret af mennesker i praksis. Mit fokus er de problemer, der er vigtige for professioner såsom softwareingeniører, interaktionsdesignerer, dataloger, projektledere, IT chefer og digitaliseringskonsulenter. Jeg laver problembaseret forskning, der også understøtter min problembaserede undervisning. Målet er at understøtte både nuværende og kommende praktikere i deres refleksion i og om praksis, hvilket også hjælper mig i at blive en bedre forsker. Jeg tilgår forskning som en samarbejdspraksis om at forstå og løse problemer i at organisere og lede systemudvikling, med både offentlige og private organisationer. Jeg har i særlig grad beskæftiget mig med hvordan informationssystemer og digitalisering generelt formes af globalisering, bæredygtighed, værdikompleksitet og pragmatisme.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Emneord

 • Datalogi
 • Informationssystemer
 • Agil systemudvikling
 • Pragmatisme
 • Praksislæring
 • Softwareorganisationer
 • softwareudvikling
 • Aktionsforskning
 • Ledelse og Organisation
 • Digitalisering
 • IT projektledelse
 • IT Gevinstrealisering
 • Softwareprocesser
 • Kommunikation og Informatik
 • Kvalitative forskningsmetoder

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler