Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Louise Fabers forskningsområder knytter sig til den faste ejendom. Hun beskæftiger sig med de retlige rammer for hele den faste ejendom (bygning og grund) herunder både køb/salg, leje/udleje og eje/offentlig arealanvendelse.

Undervisningsprofil

Louise Faber underviser på en lang række universitetsuddannelser og i flere fag.

Eksempelvis underviser hun aktuelt på AUD-uddannelsen i faget 'erhversret' og valgfaget 'udlejningsejendomme - med særlig fokus på erhvervslejemål'.

På HA-uddannelsen underviser hun i 'kildehåndtering' på 1. semester og i 'erhvervsjura' på uddannelsens 2. semester. 

Hun er ligeledes tilknyttet landinspektøruddannelsen, hvor hun underviser landinspektørstuderende på 6. semester i 'omsætning af fast ejendom' med fokus på landinspektørens arbejdsopgaver.

Derudover er hun til tider gæsteforelæser på biologiuddannelsen, hvor hun underviser de biologistuderende i naturbeskytttelseslovgivning og dennes betydning for biologens arbejde.

Louise har igennem mere end 10 år undervist på jura- og erhvervsjurauddannelsen i blandt andet lejerettens gennerelle principper, boliglejeretten, erhvervslejeretten, aftaleretten og den almindelige obligationsret.  

Louise er velbenyttet som vejleder på bachelorprojekter og kandidatspecialer indenfor hendes undervisnings- og forskningsområder. Hun samarbejder ednvidere med det grønlandske erhvervsliv og grønlandske myndigheder om, at gøre det muligt for grønlandske jurastuderende at udarbejde projekter om grønlandsk ret.

Endelig er Louise tilknyttet som censor i det nationale censorskorps på de danske juridiske uddannelser.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d.-graden i jura, Aarhus University

Dimissionsdato: 16 dec. 2005

Advokateksamen, Advokatsamfundet

Dimissionsdato: 21 jan. 2002

Cand. jur., Aarhus University

Dimissionsdato: 14 jun. 1999

BA. Jur. , Aarhus University

Dimissionsdato: 29 jun. 1998

HA-Erhvervsjura, Aalborg University

Dimissionsdato: 28 aug. 1995

Eksterne ansættelser

Kandidatstipendiat, Aarhus University

15 feb. 20021 sep. 2005

Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Boel A/S, Aalborg

1 aug. 199915 feb. 2002

Emneord

 • Jura
 • Obligationsret
 • Speciel obligationsret, herunder særligt den retlige regulering af vedvarende aftaler
 • Lejeret
 • Formueret
 • Aftaleret
 • Fast Ejendom
 • Boliglejeret
 • Erhvervslejeret
 • udvikling af fast ejendom
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Entrepriseret
 • vedvarende aftaler
 • naturbeskyttelse
 • Miljøret
 • erhvervsjura
 • Tinglysning
 • Uddannelse
 • Ph.d. uddannelsens retlige regulering
 • North Atlantic Law Programme
 • Grønlandsk jurauddannelse
 • PBL
 • Byggeri
 • salg af fast ejendom
 • Udlejning
 • leje af fast ejendom
 • arealanvendelse