Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Louise Fabers forskningsområder knytter sig til den faste ejendom. Hun beskæftiger sig med de retlige rammer for hele den faste ejendom (bygning og grund) herunder både køb og salg, leje og udleje og ejendommens anvendelsesmuligheder. Derudover beskæftiger hun sig med reglerne om offentlig arealanvendelse, herunder borgernes adgang til at opnå indflydelse på beslutningsprocesen og de begrænsninger der følger af EU-rettens beskyttelse af arter, fugle og vand og arealernes anvendelse. 

Undervisningsprofil

Louise Faber underviser på en lang række universitetsuddannelser og i flere fag.

Louise Faber er forelæser på biologiuddannelsen, hvor hun underviser de biologistuderende på 8. semester i naturbeskytttelseslovgivning og dennes betydning for biologens arbejde.

Hun har i perioden 2015 til 2023 været tilknyttet landinspektøruddannelsen, hvor hun har undervist på 6. semester i 'omsætning af fast ejendom' med fokus på landinspektørens arbejdsopgaver i forbindelse med handel med fast ejendom.

I perioden 2015 til 2019 underviste på AUD-uddannelsen i faget 'erhversret' og valgfaget 'udlejningsejendomme - med særlig fokus på erhvervslejemål' og i samme periode i på HA-uddannelsen  i 'kildehåndtering' på 1. semester og i 'erhvervsjura' på uddannelsens 2. semester. 

Louise Faber udviklede i samarbejder med det grønlandske erhvervsliv og grønlandske myndigheder perioden 2013 til 2018 et undervisingsforløb, North Atlantic Law programme, der skulle bidrage til uddannelse af flere grønlandske jurister med indblik i grønlandsk ret.

Louise har fra 2005 til 2015 undervist på jura- og erhvervsjurauddannelsen i blandt andet lejerettens gennerelle principper, boliglejeretten, erhvervslejeretten, aftaleretten og den almindelige obligationsret.  

Louise er velbenyttet som vejleder på bachelorprojekter og kandidatspecialer indenfor hendes undervisnings- og forskningsområder. 

Endelig er Louise tilknyttet som censor i det nationale censorskorps på de danske juridiske uddannelser.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 14 - Livet i havet
 • Verdensmål 15 - Livet på land

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d.-graden i jura, Afståelsesret og andre former for lejerskifte, Aarhus University

Dimissionsdato: 16 dec. 2005

Advokateksamen, Advokatsamfundet

Dimissionsdato: 21 jan. 2002

Cand. jur., Aarhus University

Dimissionsdato: 14 jun. 1999

BA. Jur. , Aarhus University

Dimissionsdato: 29 jun. 1998

HA-Erhvervsjura, Aalborg University

Dimissionsdato: 28 aug. 1995

Eksterne ansættelser

Advokat, Advokatfirmaet Euro Juris Aalborg

1 apr. 2020 → …

Ejendomsjuridisk rådgiver, Lysholt Faber ApS

2014 → …

Censor, Det landsdækkende censorkorps for jura

2011 → …

Kandidatstipendiat, Aarhus University

15 feb. 20021 sep. 2005

Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Boel A/S, Aalborg

1 aug. 199915 feb. 2002

Emneord

 • Jura
 • Obligationsret
 • Speciel obligationsret, herunder særligt den retlige regulering af vedvarende aftaler
 • Lejeret
 • Formueret
 • Aftaleret
 • Fast Ejendom
 • Boliglejeret
 • Erhvervslejeret
 • udvikling af fast ejendom
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Entrepriseret
 • vedvarende aftaler
 • naturbeskyttelse
 • Miljøret
 • erhvervsjura
 • Tinglysning
 • Uddannelse
 • Ph.d. uddannelsens retlige regulering
 • North Atlantic Law Programme
 • Grønlandsk jurauddannelse
 • PBL
 • Byggeri
 • salg af fast ejendom
 • Udlejning
 • leje af fast ejendom
 • arealanvendelse