• Thomas Manns Vej 23, 1-255

    9220 Aalborg Ø

    Danmark

19982018
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Publikationer 1998 2018

Filter
Rapport

Anvendelse af Vandrammedirektivet i danske vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Friberg, N., Pedersen, M. L., Skriver, J., Kronvang, B. & Larsen, S. E., 2004, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. 145 s. (Faglig rapport fra DMU; Nr. 499).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Biocider i urbane småsøer

Vollertsen, J., Bester, K., Rudelle, E. A., Bollmann, U. E., Minelgaite, G., Stephansen, D. A., Nielsen, A. H. & Pedersen, M. L., okt. 2017, Miljøministeriet. 148 s. (Bekaempelsesmiddelforskning fra Miljoestyrelsen).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningpeer review

Åben adgang

Faglige udredning om grødeskæring i vandløb

Bach, H. (red.), Baattrup-Pedersen, A., Holm, P. E., Jensen, P. N., Larsen, T., Ovesen, N. B., Pedersen, M. L., Sand-Jensen, K. & Styczen, M. E., 2016, Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 106 s. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; Nr. 188).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Åben adgang

Herbicider i terrestriske vådområder: Herbiciders forekomst, mængde, spredningsveje og effekter i moser i udvalgte jyske ådale

Ejrnæs, R., Baattrup-Pedersen, A., Riis, T., Pedersen, M. L., Hoffmann, C. C., Kronvang, B. & Johansen, O., 2014, København: Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. 124 s. (Bekaempelsesmiddelforskning fra Miljoestyrelsen; Nr. 154).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Landovervågningsoplande 2002: NOVA 2003

Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Pedersen, M. L., Jensen, P. G., Pedersen, M. & Rasmussen, P., 2003, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. (Faglig rapport fra DMU; Nr. 468).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Landovervågningsoplande 2003: NOVA 2003

Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P. G., Pedersen, M. L., Clausen, B. & Rasmussen, P., 2004, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. 118 s. (Faglig rapport fra DMU).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Rapport: Forundersøgelse om oprindelse som Vækstfaktor i Nordjylland

Petersen, J. K., Pedersen, M. L., Elbæk, J., Andersen, M. P., Hjortbak, R., Jensen, H., Guldmann Møller, B. & Albeck-Madsen, B., 2012, Rådet for Agroindustri. 58 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

93 Downloads (Pure)

Review on available Information on Flora, Fauna and Environment (DanWEC Vaekstforum 2011)

Azzellino, A., Margheritini, L. & Pedersen, M. L., 2012, Aalborg: Department of Civil Engineering, Aalborg University. 15 s. (DCE Technical reports; Nr. 143).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Åben adgang
Fil
flora
fauna
marine environment
monitoring
programme

Økologisk overvågning i vandløb og på vandløbsnære arealer under NOVANA 2004-2009

Pedersen, M. L. (red.) & Baattrup-Pedersen, A. (red.), 2003, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. 128 s. (Teknisk Anvisning fra DMU; Nr. 21).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning