Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Lektor, Landinspektør, Ph.D., Jurist. med erfaring både fra kommune og praksis samt forsknings- og undervisningserfaring indenfor vejlovene, vejret, udstykningsloven og planloven.

Herudover:
- Medlem af Den Danske Landinspektørforenings Responsumudvalg
- Medkommentator på Karnovs noter til vejloven og privatvejlsoven
- Engageret i efteruddannelsesaktiviteter hos DDL og COK

Emneord

  • Jura
  • Planjura / Lokalplanjura
  • Udstykningsloven
  • Vejlovgivning
  • Fast ejendomsretsforhold
  • Plan og reguleringslovgivning
  • Arkitektur og Fysisk planlægning
  • Arealforvaltning
  • Fysisk planlægning

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.