Personlig profil

Undervisningsprofil

Line Bune har en række undervisningsopgaver som handler om læring og PBL. Hun introducerer således de studerende på jura- og erhvervsjurauddannelsen for PBL på 1. år. Hun deltager også i undervisningen og vejledningen på universitetspædagogikum, og hun er engageret i den pædagogiske opkvalificering af alle ansatte på Juridisk Institut.

Line Bune er desuden fagansvarlig for faget "Statsorganerne" på Juridisk Institut og varetager al undervisningen i faget selv. Derudover fungerer hun som vejleder i forbindelse med både bachelorprojekter og kandidatspecialer. Hun har tidligere også været fagansvarlig for sundhedsret og har undervist i forvaltningsret, menneskerettigheder og socialret.

 

Administrativ profil

Line Bune varetager en række administrative opgaver knyttet til undervisning og undervisningsudvikling. Dette sker som læringskonsulent for Juridisk Institut, som deltager i ledelsen af Learning Lab og som medlem af IAS PBL.

Forskningsprofil

Line Bune fik sin Ph.D. grad i 2010 baseret på en sundhedsretlig afhandling, der undersøgte den retlige regulering af patientrettigheder i forbindelse med genetiske tests. Siden da har hendes forskning haft et rettighedsbaseret perspektiv og har fokuseret særligt på patienters og børns rettigheder.

Emneord

  • Jura
  • Statsforfatningsret
  • Sundhedsret
  • Menneskerettigheder
  • Børneret
  • Pædagogik og Læring
  • PBL
  • klyngevejledning
  • undervisningsudvikling