Personlig profil

Forskningsprofil

Hanne forsker i børneret. Hun beskæftiger sig primært med socialretlige problemstillinger vedrørende børn og unge i det moderne velfærdssamfund.  Ofte tager hun udgangspunkt i børn og unges rettigheder ud fra nationale regler og internationale instrumenter som FN´s Børneknvention m.v., men hun beskæftiger sig også med sagsbehandling set fra myndighedsperspektivet. Hun har bidraget til bøger og faglige artikler om temaer som retssikkerhed, børns inddragelse, kommunernes tilsynspligt, og eventuelle erstatningsansvar, retten til uddannelse og sociale rettigheder for familier med børn med handicap. Hendes ph.d-afhandling har titlen "Magtanvendelse overfor anbragte børn og unge", og drejer sig om anbringelsesstedernes indgrebsbeføjelser. Hanne er  endvidere optaget af strafferetlige spørgsmål særligt vedrørende  ungdomskriminalitet. 

Undervisningsprofil

Hanne har tidligere undervist på jurauddannelsen i fagene "Socialret-Børn og unge", og "Children´s Rights Human Rights", samt  i faget "Forsvareren". Endvidere har hun tidligere undervist  inden for børne- og ungeområdet på socialrådgiverstudiet ved AAU, samt på Masteruddannelsen i udsatte børn og unge (MBU) ved Institut for sociologi og socialt arbejde ved AAU. Endvidere har hun været underviser i socialforvaltningsret på børneområdet på psykologi-studiet ved AAU. Hanne er medlem af  Det Kriminalprævetive råd.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d.

1 sep. 201122 sep. 2015

Cand. jur., University of Copenhagen

… → 1986

Eksterne ansættelser

Finanssektorens Uddannelsescenter

20082010

AdvokatForum A/S, Ikast

19892008

Advokatfirmaet Lett

19881989

Advokatfirmaet Søby og Petri

19861988

Emneord

  • Jura
  • Børneret
  • Socialret
  • Menneskerettigheder
  • Strafferet- og proces
  • Socialforvaltningsret
  • Magtanvendelse

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.