• Fibigerstræde 4, 100

  9220 Aalborg Ø

  Danmark

20112023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskningsprofil

John indgår i det offentligretlige forskningsmiljø på Juridisk Institut ved AAU, herunder særligt det socialretlige forskningsmiljø. I sin forskning beskæftiger han sig hovedsageligt med socialretlige og forvaltningsretlige emner og problemstillinger.

John forsker primært i almindelige socialretlige emner samt reguleringen af forsørgelse og beskæftigelsesområdet. De senere år har han bl.a. publiceret videnskabelige artikler om prøvelse af socialretlige sager, erstatning og genopretning i sociale sager, retten til førtidspension, sygedagpengelovens uarbejdsdygtighedsbegreb og retten til fleksjob.

John er medforfatter bl.a. til bøgerne Socialret – forsørgelse og beskæftigelse og Socialret – børn og unge. Han er også forfatter til bøgerne ”Fleksjob” og ”Revalidering” samt bogen ”Offentlig forsørgelse – en analyse af retssikkerheden mellem skøn, ret og pligt”.

Undervisningsprofil

John varetager undervisning på jurauddannelsen og socialrådgiveruddannelsen i bl.a. socialret og forvaltningsret. Han er fagansvarlig for valgfaget ”Socialret” på jurauddannelsen samt moduler inden for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet på socialrådgiverstudiet ved AAU.

Emneord

 • Jura
 • Socialret
 • Offentlig forsørgelse
 • Domstolsprøvelse af sociale sager
 • Erstatning i sociale sager
 • Førtidspension
 • Ressourceforløb
 • Fleksjob
 • Sociale klagesager
 • Retssikkerhed