Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

(For English, see below):

Lektor, ph.d. i Folkeret, Menneskerettigheder og Asyl

Primære forsknings- og undervisningsområder: Folkeret, menneskerettigheder, statsforfatningsret, flygtninge- og udlændingeret

Forskningsnetværk:

1. Research Group on Global and Transnational Law, Juridisk Institut Aalborg Universitet. Stifter, med-leder.

2. MIX -  SSH Center for Displacement, Migration and Integration (styregruppemedlem)  

3. Nordic Institute for Migration (board member)

4. Netværk for menneskerettighedsforskere (tværfagligt), Dansk Institut for Menneskerettigheder. Initiativtager og medstifter.

5. Global Refugee Studies (tværfagligt), Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet København.

 

(For Danish, see above):

Associate Professor, Ph.D. (Dr.), in Public International Law, Human Rights and Asylum

Primary research and teaching fields: Public international law, human rights, constitutional law, refugee and migration law.

Research networks:

1. Research Group on Global and Transnational Law, Department of Law, Aalborg University. Founding member, co-manager.

2. MIX -  SSH Center for Displacement, Migration and Integration (member of Steering Group)  

3. Nordic Institute for Migration (board member)

4. Network for Human Rights Rights researchers (multi-disciplinary), Danish Institute for Human Rights. Co-founder.

5. Global Refugee Studies (multi-disciplinary), Department of Politics and Society, Aalborg University Copenhagen.

 

Undervisningsprofil

Primære forsknings- og undervisningsområder: Folkeret, menneskerettigheder, statsforfatningsret, flygtninge- og udlændingeret 

Inkorporerer løbende PBL og digitale undervisningsmetoder.

Fag (se i øvrigt Curriculum Vitae - Undervisningsportfolio):

1. "Folkeret og Grundrettigheder" (2. sem. 10 ECTS)

2. "Forvaltningsret" forelæsning (3. semester, 10 ECTS). Gæsteforelæser. 

3. “International organizations and international law seen in a refugee perspective” (“International refugee protection”), (5 ECTS). Masterprogrammet, Global Refugee Studies, KGS, AAU København.

4. Udlændingeret (specialiseringsfag, kandidatuddannelsen, 10 ECTS)

5. "International Refugee Law" (specialiseringsfag, kandidatuddannelsen, 10 ECTS) 

6. "International Human Righs Law" (specialiseringsfag, kandidatuddannelsen, 10 ECTS)

7. "Public International Law" (specialiseringsfag, kandidatuddannelsen, 10 ECTS)

8. "Studiegruppe i Menneskerettigheder": Frivilligt forum for mindre gruppe af max. 15 studerende med særlig interesse i menneskerettigheder og folkeret. 4x2 timer over emnerne København-erklæringen om den Europæiske Menneskerettighedsdomstol; økonomiske, sociale og kulturelle menneskerettigheder; menneskerettigheder under pres?; og menneskehandel. Brug af særlig læsemetode (guidet fælleslæsning) af juridiske tekster på dansk og engelsk, styret diskussion og gæsteoptræden af menneskerettighedseksperter. Styrkelse af de studerendes kendskab til og anvendelse af juridisk metode ift. folkeret og menneskerettigheder.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Se Curriculum Vitae

Eksterne ansættelser

Se Curriculum Vitae

19982011

Emneord

  • Jura
  • Folkeret
  • Menneskerettigheder
  • Udlændingeret
  • Asylafgørelser
  • Flygtningeret

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.