Billede af Julie Christiansen

Julie Christiansen

Studiesekretær og skemalægger

 • Rendsburggade 14, 2-245

  9000 Aalborg

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Administrativ profil

Psykologi:

 • Semesterbeskrivelser, herunder koordinering og indsamling samt notering ved studienævnets behandling heraf.
 • Studieadministrative opgaver omkring skemaplanlægning for alle semestre på Psykologi.
 • Kursusoprettelse og indretning af Moodlerum, herunder opdatering af CalMoodle for samtlige semestre på Psykologiuddannelsen.
 • Ansvar for kommunikation til studerende og undervisere via Moodle.
 • Administration af gæstestuderende

Administrativ profil

Studieadministration: Master i IT og KDM/EVU

 • Udarbejdelse af krone budget inkl. full cost model og regnskab herunder  periodeopfølgning.
 • Kontakt med og praktisk studievejledning for nuværende og potentielle studerende.
 • Planlægning og afvikling af seminarer.
 • Planlægning, oprettelse, administration og afvikling af eksamen i Digital Eksamen.
 • Oprettelse og opdatering af STADS-grupper.
 • Moodle administration, herunder oprettelse, kommunikation via og administration af rum.
 • Markedsføringsopgaver i samarbejde med kommunikationsmedarbejdere på studieområdet.
 • Udarbejdelse af timebudget
 • Udarbejdelse af timeregnskab
 • Timerekvirering og opdatering i RES
 • Koordinering af afregning af DVIP herunder ajourføring/opfølgning på timeregnskaber/timesedler.
 • Rejseplanlægning og håndtering af rejser/udlæg i RUS.
 • Håndtering af censorhonorar og censor rejseafregninger, censortilbagemeldinger og censordatabase.
 • Kontering af fakturaer.
 • Afregning af gæstehonorar og studentermedhjælpere
 • Fokus på optimal udnyttelse af ressourcerne.
 • Koordinere faglige, administrative, on-line og praktiske forhold
 • Forberede sager til behandling af uddannelsesledelsen
 • Effektivisering af administrative opgaver og opbygning af administrative rutiner
 • Dokumentation, årshjulsbeskrivelser og systematisk arkivering.

Administrativ profil

Team:

 • Områdeteam RES
 • Områdeteam RUS
 • EVU team