Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er adjunkt på Institut for Sociologi og Socialt arbejde. I min forskning undersøger jeg årsager til og effekter af aktiv deltagelse i civilsamfundet særligt frivilligt arbejde over tid og i forskellige kontekster. Jeg undersøger også spørgsmål relateret til etnicitet, immigration og intersektionalitatet. I min forskning kombinerer jeg analytisk sociologisk teori og stringent empirisk analyse af kvantitative data. Min forskning er publiceret i højt rangerede tidsskrifter såsom European Sociological Review, Acta Sociologica, Nonprofit and Voluntary Sector QuarterlyJournal of Civil Society og The Scandinavian Journal of Economics.

Undervisningsprofil

Jeg underviser primært på sociologiuddannelsen. Jeg underviser bl.a. på kandidatuddannelse på valgholdene "Civilsamfund og sociale bevægelser" og "Avanceret kvantitativ metode: Kausal inferens i sociologien". Derudover vejleder jeg semesterprojekter, bachelorprojekter og specialer. Jeg vejleder fortrinsvist projekter indenfor områderne frivillighed, immigration og intersektionalitet, men jeg vejleder også gerne empiriske projekter indenfor andre områder af sociologien efter ønske og behov.

Administrativ profil

Jeg er suppleant til studiennævnet på sociologiuddannelsen og digitaliseringsambasadør på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Jeg har tidligere siddet som ph.d. repræsentant i Samarbejds- og arbejdsmiljø udvalget (SAU) på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Emneord

  • Arbejde og Arbejdsmarked
  • Sociologi og Sociale forhold
  • Økonomi

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler