Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Hans-Peter Y. Qvist er lektor i sociologi på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Hans forskningsområder er civilsamfundsdeltagelse, migration og integration og socialdemografi. Metodisk er hans forskning baseret på teoridrevne analyser af kvantitative data særligt kombinationen af survey og registerdata. Hans forskning er publiceret i højt rangerede sociologiske og økonomiske tidsskrifter såsom European Sociological Review og Scandinavian Journal of Economics. Den er også publiceret i væsentlige tidskrifter indenfor bestemte forskningsfelter såsom Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly og Journal of Civil Society. Han sidder i øjeblikket i redaktionen ved tidsskriftet Dansk Sociologi og fungerer hypigt som fællebedømmer for højt rangede internationale tidsskrifter såsom Social Forces og European Sociological Review.  

Undervisningsprofil

Hans-Peter underviser på sociologiuddannelsen. Han underviser primært på kurserne "Civilsamfund og sociale bevægelser" og "Avanceret kvantitativ metode: Kausal inferens i sociologien", som begge er valgfag på den sociologiske kandidatuddannelse. Derudover vejleder han semesterprojekter, bachelorprojekter og specialer efter behov. Han er derudover beskikket censor i det sociologiske censorkorps.

Administrativ profil

Hans-Peter er suppleant til studiennævnet på sociologiuddannelsen og digitaliseringsambasadør på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Emneord

  • Arbejde og Arbejdsmarked
  • Sociologi og Sociale forhold
  • Økonomi

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler