Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er lektor på Institut for Sociologi og Socialt arbejde. Jeg forsker i social integration og hvilken betydning sociale netværk og relationer har for folks helbred og livschancer. Der er to hovedspor i min forskning. I det ene spor, undersøger jeg hvad der får folk til at indgå i formelle netværk særligt frivillige foreninger og hvordan det påvirker deres helbred og muligheder på arbejdsmarkedet. I det andet spor, hvilke faktorer der påvirker sandsynligheden for at der dannes sociale relationer i form af venskaber eller romantiske forhold mellem indvandrere og lokalbefolkningen i de lande indvandrere kommer til samt hvilke individuelle og samfundsmæssige konsekvenser disse relationer har.

Metodisk er min forskning baseret på teoridrevne analyser af kvantitative data særligt kombinationen af survey og registerdata. Min forskning er publiceret i højt rangerede sociologiske og økonomiske tidsskrifter såsom European Sociological Review og Scandinavian Journal of Economics. Min forskning er også publiceret i væsentlige tidskrifter indenfor bestemte forskningsfelter såsom Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly og Journal of Civil Society

Undervisningsprofil

Jeg underviser på sociologiuddannelsen. Jeg underviser primært på  valgholdene "Civilsamfund og sociale bevægelser" og "Avanceret kvantitativ metode: Kausal inferens i sociologien" på den sociologiske kandidatuddannelse. Derudover vejleder jeg semesterprojekter, bachelorprojekter og specialer. Hvis du er studerende og går med en god idé til et projekt indenfor mit forskningsfelt vil jeg meget gerne høre om det. Jeg kan dog ikke love, at jeg vil kunne vejlede dit projekt, da jeg er frikøbt fra en stor del af min undervisning til forskellige forskningsprojekter.

Jeg er i perioden 1. april 2022 til 31. marts 2026 beskikket censor i censorkorpset for sociologi.

Administrativ profil

Jeg er suppleant til studiennævnet på sociologiuddannelsen og digitaliseringsambasadør på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Jeg har tidligere siddet som ph.d. repræsentant i Samarbejds- og arbejdsmiljø udvalget (SAU) på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Emneord

  • Arbejde og Arbejdsmarked
  • Sociologi og Sociale forhold
  • Økonomi

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler