Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg beskæftiger mig med luftforurening og processtudier, før 2012 i det udendørs miljø, efter 2012 i det indendørs miljø. I det indendørs miljø omhandler studierne udveksling af kemiske stoffer (primært semi-volatile organiske stoffer) mellem indeluften og overflader som byggematerialer, husstøv, tøj, silikonearmbånd og også optag over hud. Som ansat på BUILD har jeg hovedsagligt beskæftiget mig med Polychlorerede Biphenyler (PCB) i bygninger i relation til indeklima, eksponering og byggeaffald. Det har omfattet udarbejdelse af SBi-anvisninger om PCB i  bygninger, hvilket bl.a. har givet et indgående kendskab til de udfordringer og behov for vejledning som forskellige aktører har ift. PCB i bygninger samt forskningsprojekter, der omfatter emissioner, spredning og eksponering for PCB. Det har endvidere givet et indgående kendskab til håndtering af forurenet byggeaffald og problematikker i relation til den cirkulære økonomi.

Jeg har mangeåring erfaring med design, etablering og drift af måleprogrammer og feltstudier. Jeg har en undervisningsaktivitet med afholdelse af kurser om PCB i bygninger og undervisning på masteruddannelse om problematiske stoffer, indeluft og emissioner. Erfaring med specialevejledning og medvejleder på PhD-projekter. Mangeåring erfaring med myndighedsprojekter.

Jeg har deltaget i følgegruppe (2015-16) i projektet "Partnerskaber for bedre anvendelse af byggeaffald" under Clean Innovation Green Solutions. Har været tilknyttet "Videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald" som faglig ekspert (2016-19). Siden 2017 suppleant i Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed. I 2023 fagruppemedlem af gruppen "Materialer og komponenter" under Rådet for Bæredygtigt Byggeri. 

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.