Personlig profil

Forskningsprofil

Anne Mørk forsker primært i børneret, særligt inden for områderne socialret, familieret og menneskerettigheder. Hun udgav i 2019 sin ph.d.-afhandling med titlen ”Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager”, der ud over de socialretlige regler tillige omhandler børns partsstatus og processuelle menneskerettigheder. Anne har efterfølgende primært beskæftiget sig med børns menneskerettigheder, herunder særligt som bidragsyder og medredaktør på en engelsksproget antologi, der blev publiceret i februar 2020. Anne er en del af Juridisk Instituts forskningsgruppe "SPARC".

Undervisningsprofil

På Juridisk Institut, varetager Anne Mørk undervisning i forvaltningsret, socialret, socialforvaltningsret, og børneret og så er hun fagansvarlig for specialiseringsfagene ”Socialret - børn og unge" og "Børneret”. Anne varetager endvidere undervisning i forvaltningsret på erhvervajurauddannelsen og uddannelsen for politik og administration og i socialret på socialrådgiveruddannelsen – alle på Aalborg Universitet.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Jura, Ph.d., Børns processuelle rettigheder i tvangsanbringelsessager

Dimissionsdato: 13 dec. 2018

Emneord

  • Jura
  • Børneret
  • Familieret
  • Forvaltningsret
  • Menneskerettigheder

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.