Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Undervisningsprofil

Casebaseret undervisning for at gøre stoffet praktisk anvendeligt. Derved opnås en helhedsforståelse, samtidig med at de studerende kan arbejde i dybden med stoffet. Dialog, diskussioner, quizzer mv. Løbende refleksion med de studerende over emner, der kunne være egnede til videnskabelig behandling (bachelorprojekter/specialer).

Forskningsprofil

Forsker i cybercrime og rammerne for politiets efterforskning af cybercrime. Dansk strafferetspleje iblandet forvaltningsret, international ret og menneskerettigheder. Jura og teknologi.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Strafferet og straffeproces, Ph.D., Juridisk Institut

1 aug. 201631 jul. 2019

Dimissionsdato: 4 nov. 2019

cand. jur.

Eksterne ansættelser

Anklagemyndigheden

1 mar. 20061 jun. 2019

Emneord

  • Jura
  • straffeproces
  • cybercrime
  • menneskerettigheder
  • strafferet

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.