Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Kathrine Vitus er ph.d. i sociologi og lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Kathrines forskning centrerer sig om migration og socialt arbejde med særligt fokus på børn og unge. Kathrine har stor erfaring med undersøgelser af migrantbørn og unges oplevelser og vilkår inden for forskellige politiske, velfærdsinstitutionelle og lokale (sociale) sammenhænge. Disse undersøgelser fokuserer på en række sociale dynamikker, såsom subjektivering og identifikation, inklusion og eksklusion, affekt og følelser, nydelse og begær, magt og opposition, og hvordan disse dynamikker udfolder sig i krydsfeltet mellem køn, race, etnicitet, nationalitet og social klasse .

Kathrines forskning bidrager også til videreudvikling af kvalitative forskningsmetoder. Hun har stor erfaring med etnografisk feltarbejde, interviews, fokusgrupper, kollektivt hukommelsesarbejde og deltagende visuelle metoder.

Kathrines projektportefølje omfatter tværfaglige kollektive projekter med international deltagelse. Nylige projekter udforsker: asyl- og flygtningebørn og unges uddannelse under Covid19; overgange til voksenlivet blandt ukrainske fordrevne unge; "forandringer" i unge flygtninges genbosættelse; børns sociale liv med en 'voksen ven'; kriminalitet og kriminalitetsforebyggelse i relation til unge fra etniske minoriteter; skolemodtagelse og mental sundhed for flygtningebørn; samskabelsen i kommunale og NGO-indsatser for nyankomne flygtninge; sociale relationer blandt etniske minoritetsbørn i et kommunalt desegregationsprogram med buskørsel på tværs af skoledistrikter.

Kathrine har publiceret sin forskning i flere højtplacerede internationale tidsskrifter såsom Sociology of Health & Illness, Journal of Youth Studies, Distinction, Childhood, Journal of Refugee Studies, International Journal of Social Welfare, Qualitative Inquiry. Hun har bidraget som forfatter og medredaktør af bøger udgivet af både danske (Hans Reitzels Forlag, Roskilde Universitetsforlag, Aarhus Universitetsforlag, Gyldendal Akademisk) og internationale forlag (Ashgate, Routhledge, Taylor & Francis).

Kathrine er Associate Editor på Nordic Journal of Social Research (NJSR) og er aktiv som anmelder for tidsskrifter, herunder Childhood, Children & Society, Critical Public Health, Journal of Youth Studies, Journal of Ethnicity and Migrations Studies. Hun deltager i både nationale, regionale (nordiske) og internationale forskningsnetværk.

Kathrine er i øjeblikket næstformand for Forskningrådet for Samfund og Erhverv under Danmarks Frie Forskningsfond.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Sociology, Ph.d, Ph.D. in sociology, Department of Sociology, University of Copenhagen (12/06).

20012005

Sociology, MA, MA in sociology, Department of Sociology, University of Copenhagen (09/13).

19942000

Visiting graduate student at Department of Anthropology, American University, DC, & Department of Sociology, University of Maryland, US (09/01-06/31).

19971999

Eksterne ansættelser

Associate professor, Department of Public Health, Copenhagen University , University of Copenhagen

1 apr. 201431 jan. 2016

Senior researcher at the Danish National Centre for Social Research , Dansk Center for Forskningsanalyse

1 feb. 201031 mar. 2015

External lecturer at Cultural Encounters, University of Roskilde, Roskilde University

1 feb. 201015 jun. 2015

Researcher at the Danish National Centre for Social Research , Dansk Center for Forskningsanalyse

1 sep. 200631 jan. 2010

Emneord

  • Sociologi og Sociale forhold

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.