Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Forskningsprofil

Med min baggrund som historiker, sociolog og Mellemøstekspert med Israel og den israelsk-palæstinensiske konflikt som fagligt omdrejningspunkt, er mit arbejde som forsker og lærer drevet af en interesse og ambition om at arbejde på tværs af discipliner, styrke anvendelsen af mine analytiske evner og inspirere til kritisk tænkning.

 

Akademisk

Hvad der motiverer mig som forsker og underviser er at forstå de komplekse sammenhænge imellem de historiske baggrunde for forekomsten og mobiliseringen af både individer men også religiøse læringsinstitutioner, der medvirker til at udbrede radikal tænkning og handling. Mit forskningsmæssige fokusområde omhandler de jøder, der har valgt og vælger at immigrere fra den jødiske diaspora til den besatte Vestbred. I forlængelse af mit tidligere forskningsfelt, som primært tager sit udgangspunkt i individers motivation og baggrund for at tilslutte sig den religiøse bosætterbevægelse, har jeg nu kastet mig over religiøse læringsinstitutioner. Disse mobiliserer og socialiserer individer til at deltage i udbredelsen af nogle af de radikale udlægninger af jødedommen, der understøtter en messiansk tænkning, som tilskynder til at gøre konflikten imellem jøder og muslimer til værende en religiøs fremfor en territoriel konflikt.   

 

Undervisning

Som lærer og vejleder underviser jeg primært i metode og teori. Igennem min forskning har jeg anvendt livshistorie interview og feltobservationer som mine primære feltarbejdsmetoder, hvilket jeg også underviser i. Derudover har jeg en omfattende viden indenfor videnskabsteori, socialkonstruktivisme, historisk kildekritik og diasporateori. Dette er vidensfelter jeg både underviser og vejleder indenfor.  

Emneord

  • Sociologi og Sociale forhold
  • Historie
  • Sociologi
  • Antropologi
  • Radikalisering
  • Migration
  • Diaspora
  • Kvalitativ metode