Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Ninna Meier forsker i organisering og ledelse af offentlige organisationer. Hun har forsket i sundhedssektoren siden 2009 og har været særligt optaget af ledelsesarbejde på hospitaler, klinisk ledelse, koordineringspraksisser og standardisering i sundhedsfagligt arbejde. Ninna forsker pt i hvordan sundhedsfagligt personale tager beslutninger i samspil med kunstig intelligens med Lektor Kasper Trolle Elmholdt. Siden 2019 har hun været tilknyttet Klinisk Forskningsafdeling på Amager-Hvidovre hospital, hvor hun blandt andet fokuserer på klinisk beslutningstagning og patientsikkerhed fra et interdisciplinært udgangspunkt. Hun har også forsket i hvordan man skaber bedre organisatorisk sammenhæng i patientforløb på tværs af geografi, organisation og fag/profession, med særligt fokus på det ledelsesarbejde, der skal til for at organisere og vedligeholde samarbejde og koordinering på tværs. Sammen med Janne Seemann mfl har Ninna også forsket i hvordan man kan skabe integreret opgaveløsning på tværs af sektorer. 

Sammen med forskere fra en række lande har Ninna skrevet om kontektsbegrebet, hvordan man kan forstå kontekst teoretisk, operationalisere og studere forskellige kontekster, samt hvilken betydning kontekst har i f.eks. studier af forandring, ledelse, integreret opgaveløsning, teknologi, patientperspektiver, samt implemetering af policy i sundhedsvæsenet. Senest har Ninna skrevet om hvordan - rent metodisk - man kan studere kontekst og forandring sammen m Sue Dopson:

Ninna Meier & Sue Dopson (2021): What is context? Methodological reflections on the relationship between context, actors, and change. In Managing Healthcare Organisations in Challenging Policy Contexts. (2021). Edited by Roman Kislov, Diane Burns, Bjorn Erik Mork & Kathleen Montgomery. London: Palgrave Macmillan

Ninna Meier and Sue Dopson (eds.) 2019: Context in Action and How to Study It. Illustrations from Health Care. Oxford University Press. https://global.oup.com/academic/product/context-in-action-and-how-to-study-it-9780198805304?lang=en&cc=ee

Ninna forsker og underviser i akademisk skrivning og sammen med Charlotte Wegener og Caitlin McMullin afholder hun hvert år PhD kurserne 'Skriverliv' (CW), 'Skriv afhandlingens kappe: Struktur, sammenhæng, kvalitetskriterier og bidrag' (CW), og 'Writing the PhD Dissertation: Structure, Quality, and Contribution' (CM). Ninna er også optaget af hvordan man som forsker kan arbejde med at skabe impact i praksis på forskellig vis, bla. via samarbejds/samskabelsesprojekter med praktikere og via den måde man skriftligt formidler sine resultater på. 

Se eks. Charlotte Wegener, Ninna Meier og Elina Maslo: Cultivating Creativity in Research and Methodology: In Praise of Detours

http://www.springer.com/gp/book/9783319602158

Eksterne ansættelser

Seniorforsker, Klinisk Forskningscenter, Københavns Universitetshospital, Hvidovre

15 feb. 2019 → …

Associate Scholar, University of Oxford

1 dec. 201531 okt. 2025

Gæsteforsker v the Relational Coordination Research Collaborative, Brandeis University

jan. 2014jul. 2014

Postdoc forsker, Copenhagen Business School

31 mar. 201331 aug. 2016

Projektleder, KORA (Danish Institute for Local and Regional Government Research)

1 nov. 201214 okt. 2016

PhD studerende, Aarhus University

1 feb. 200931 okt. 2012

Emneord

 • Ledelse og Organisation
 • Organisatorisk forandring
 • Professionssociologi: professionaliseringsprocesser, professioner i organisationer, professionelt arbejde
 • kontekst
 • teknologi i praksis
 • Beslutningsprocesser
 • Ledelse
 • standardisering
 • koordinering
 • Sociologi og Sociale forhold
 • Offentlig forvaltning og organisation

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.