Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Mit ph.d.-projekt positionerer sig inden for det overordnede forskningsprojekt ”Anger: A study of norms for the expression and justification of anger” og er indlejret i delprojektet ”Norms of anger expressions within and across two generations”. Mens min ph.d.-vejleder, Morten Kyed, undersøger normer for vredesudtryk i babyboomer-generationen (født 1945-65), undersøger jeg tilsvarende i I-generationen (født efter 1995). Hertil undersøger jeg hvilke normer, der regulerer og retfærdiggør vrede, samt om og hvordan klasse, køn og etnicitet har betydning for, om vreden anerkendes som et legitimt udtryk i de unges hverdagsliv. Da I-generationen er en generation, der er opvokset i en digital tidsalder, har jeg desuden et særligt øje for de sociale mediers betydninger for de unges vredesnormer og udtryksformer. Målet er at beskrive et følelsesmæssigt regime under udvikling.

Undervisningsprofil

På sociologiuddannelsens bachelor- og kandidatuddannelse afvikler jeg forelæsninger, øvelsestimer og portfolioseminarer inden for emotionssociologi og kvalitativ metode. Derudover består min undervisning af vejledning og eksamination af projektgrupper på både bachelor- og kandidatniveau samt af censorering på uddannelsens forskellige mundtlige og skriftlige eksaminer.

Emneord

  • Sociologi og Sociale forhold
  • Emotionssociologi
  • Vrede
  • Unge

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.