Personlig profil

Forskningsprofil

Petko Karadechev, Ph.D, is an Assistant Professor in Participatory Design for Sustainable Computing at the Department of Sustainability and Planning at Aalborg University, Denmark.

He is a member of the Techno-Anthropology and Participation group and the Centre for Sustainable and Digital Transformation at the Technical Faculty of IT and Design.

Petko works with participatory design methods to engage socially vulnerable populations around issues of sustainable computing.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Emneord

  • Datalogi
  • Sociologi og Sociale forhold

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler