Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg forsker i lokalitetsforankrede navne i byer, dvs. navne på gader, pladser og butikker. I min forskning undersøger jeg bl.a. hvad navnene betyder, hvorfor lokaliteterne har fået deres navne, og hvem der har navngivet dem. Jeg interesserer mig for, hvilken identitet og historie navnene i vores omverden skaber, og om navnets betydning stemmer overens med, hvordan eksempelvis gaden ser ud. Jeg fokuserer på kønsperspektiver, betydningsdannelse, steds- og identitetsskabelse, branding og magtstrukturer, alt sammen noget der kan aflæses i stednavnene omkring os. Dertil interesserer jeg mig for forskellen imellem tale og skrift. Derudover underviser jeg i en lang række dansksproglige discipliner som fx semantik, fonetik, sproghistorie, sociolingvistik og retorik.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

ph.d, Københavns Universtitet

1 sep. 20129 mar. 2016

Dimissionsdato: 9 mar. 2016

Eksterne ansættelser

Postdoc, Institutet för språk och folkminnen

21 mar. 201731 dec. 2018

Ph.d., University of Copenhagen

1 sep. 201216 mar. 2012

Videnskabelig medarbejder, Dansk Sprognævn

19 mar. 201231 aug. 2012

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler