Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskningsprofil

Mit PhD projekt med arbejdstitlen Legitimating Death: An Ethnography of Selective Abortion in Denmark undersøger igennem kvalitative metoder, hvordan selektiv abort, forstået som afbrydelse af en graviditet efter positiv fosterdiagnostik, bliver til igennem moralske, medicinske og juridiske legitimeringspraksisser, samt dets sociale effekter. Siden implementeringen af 2004 guidelines for prenatal screening, hvor alle gravide kvinder uanset alder og risiko profil blev tilbudt en nakkefoldsscreening og en misdannelsesskanning gratis, har Danmark udviklet sig til det land i verden med en af de allerhøjeste abortrater på medicinsk indikation, der som effekt har givet Danmark et ry som et 'sorteringssamfund'. Der er en del antropologisk forskning som igennem tiden har belyst både motivationen for og konsekvenserne af fosterdiagnostik, men kun ganske få har set nærmere på hvad der sker efter diagnostikken. 

Dette projekt har som mål at generere viden om hvordan nogle fostre kommer til at blive anset som uværdige til et liv og hvordan døden i begyndelsen af livet formes i krydsfeltet mellem biomedicin, jura og hverdagslivet. 

 

PhD projektet er forankret i det interdisciplinære forskningsprojekt TECHNODEATH. Death and Dying at the beginning of life, der ledes af Stine Willum Adrian. Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

 

Vejleder: Stine Willum Adrian

Bi-vejleder: Ayo Wahlberg

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Medical Anthropology, Cand.scient.anth, University of Copenhagen (UCPH), Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, Denmark

Dimissionsdato: 31 jan. 2015

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Netværk

Klik på punkterne for at se detaljerne.