Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er en tværfaglig samfundsvidenskabelig miljøforsker. Generelt drejer min akademiske og forskningsmæssige erfaring sig om relationer mellem mennesker og miljø med erfaring inden for områder som: kystfiskeri, social modstandsdygtighed, social trivsel, migration, tilpasning til klimaforandringer, (urban) modstandsdygtighed over for klimaforandringer og forvaltning af fiskeri/akvakultur. Jeg har en ph.d. i international udvikling (University of Ottawa), en master i miljøvidenskab (University of Toronto) og en Honours Bachelor of Science (hovedfag: biologi; bifag: miljøvidenskab).

Som adjunkt ved Center for Blue Governance (CBG) på Aalborg Universitet (Danmark) er jeg involveret i forskningsprojekter, der fokuserer på at forbedre EU's fiskeriforvaltning (SEAwise) og øge udbredelsen af økosystembaseret forvaltning i Europa for at støtte en bæredygtig blå økonomi via integration af bevarelse af havets biodiversitet (MarineSABRES).

Før jeg kom til AAU, var jeg postdoc ved Wageningen University (Holland) i Environmental Policy Group (ENP) med fokus på implementeringen af Aquaculture Governance Indicators (AGIs), der har til formål at vurdere akvakultursystemer i udvalgte lande rundt om i verden med det formål bedre at forstå og forbedre forvaltningsprocesserne for at katalysere en bæredygtig transformation af sektoren. Jeg fortsætter med at arbejde på resultater fra dette projekt i min nuværende rolle hos CBG som AGIs Research Fellow.

Fra 2018 til 2020 var jeg deltidsprofessor på University of Ottawa, hvor jeg underviste i flere kurser både på Dept of Geography og School of International Development and Global Studies. Jeg har også international undervisningserfaring som gæsteforelæser på et kursus i samfundsvidenskabelige forskningsmetoder på Royal University of Phnom Penh (Cambodja) og som gæsteprofessor på Sookmyung Women's University i Seoul (Sydkorea).

I løbet af et årti har jeg arbejdet i skæringspunktet mellem miljø, politik og international udvikling. Jeg har haft stillinger på forskellige niveauer, fra den føderale regering (miljøspecialist ved Canadian International Development Agency) og ikke-statslige (projektmedarbejder ved WorldFish Center) til mellemstatslige (United Nations University - Institute for Water, Environment, and Health) og anvendte forskningsfokuserede institutioner (International Development Research Centre - Climate Change Program). På tværs af disse stillinger har jeg været involveret i områder, der spænder fra forskning og miljøpolitisk analyse/implementering til vidensmægling/overførsel/oversættelse og projektkoordinering.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 13 - Klimaindsats
  • Verdensmål 14 - Livet i havet

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

International Development, PhD, University of Ottawa

Dimissionsdato: 24 mar. 2020

Environmental Science, Master, University of Toronto

Dimissionsdato: 15 jun. 2010

Biology; Environmental Science (minor), BSc, Western University

Dimissionsdato: 10 jun. 2008

Eksterne ansættelser

Forskerstipendiat i indikatorer for governance af akvakultur, Wageningen University & Research

1 apr. 2023 → …

Emneord

  • Geografi og Geologi

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.