Aase Voldgaard Larsen

Lektor, Ph.d. i tysk sprog og virksomhedskommunikation, Cand.ling.merc. i tysk

  • Kroghstræde 3, Kroghstraede 3

    9220 Aalborg Ø

    Danmark

1996 …2024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forskningsprofil

Lingvistik og professionel kommunikation, tysk/dansk, fx genreanalyse, juridisk sprog, ekspert-lægmand kommunikation, klimakommunikation, risikokommunikation, sprog og identitet. Undervisning: tysk grammatik, juridisk og teknisk sprog, virksomhedskommunikation, image og identitet.

Administrativ profil

Studienævnsforperson, International Virksomhedskommunikation

Tidligere:

International koordinator for programmerne International Cultural Studies og ISEP på Institut for Kultur og Læring, fagkoordinator for International virksomhedskommunikation, tysk, samt koordinator for studieophold i Tyskland, semesterkoordinator 1.-4. semester ved bacheloruddannelserne samt semesterkoordinator 7.-10. semester, praktik- og karrierekoordinator ved kandidatuddannelserne i International Virksomhedskommunikation.

Undervisningsprofil

Undervisning i 'Tysk som tillægskompetence' inden for det skriftlige og mundtlige område for alle studerende på Aalborg Universitet.

Undervisning på bacheloruddannelsen i International Virksomhedskommunikation: Bl.a. tysk grammatik, skriftlig tekstproduktion og oversættelse, virksomhedskommunikation, interkulturel kommunikation, kultur- og samfundsforhold, erhvervs- og markedsforhold, mundtlig sprogfærdighed og præsentationsteknik, teknisk sprog og juridisk sprog foruden dansk erhvervskommunikation, sprog og sprogbrugsanalyse og fagjournalistik.

Undervisning på kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation: Bl.a. grammatik, juridisk fagkommunikation, image og identitet samt organisationskommunikation i offentlige medier.

Vejledning ved projekter på både bachelor- og kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation, fra det første projekt på 1. semester til specialer på 10. semester inden for emner med relation til tysk eller kommunikation. Desuden vejledning ved praktikprojekter og specialer på CCG-uddannelsen.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d. i tysk sprog og virksomhedskommunikation

Dimissionsdato: 1 jan. 2009

Cand.ling.merc. i tysk, Handelshøjskolen i Århus

Dimissionsdato: 27 feb. 1992

Erhvervssproglig korrespondent i et sprog, engelsk, Odense Universitet

Dimissionsdato: 22 jan. 1988

Erhvervssproglig korrespondent i to sprog, tysk og fransk, Odense Universitet

Dimissionsdato: 30 jan. 1987

Eksterne ansættelser

Freelance oversætter og kursusholder

19911996

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler