Personlig profil

Forskningsprofil

Jeg er lektor i musikvidenskab med en forskningsinteresse centreret om musikanalyse, forholdet mellem musik og billeder i audiovisuelle medier, lydbranding og mediepsykologi. Min forskning omfatter både kvalitative og kvantitative metoder, herunder hvordan forskelligartede data kan integreres, og hvordan de kan formidles på en æstetisk appellerende måde, og jeg kombinerer i den forbindelse min musikvidenskabelige interesse med medie- og kommunikationsvidenskab, semiotik, æstetik, affective computing og datavisualisering.

Undervisningsprofil

Jeg underviser aktuelt på AAU-uddannelserne Musik (BA og KA), Kommunikation og Digitale Medier (BA), Kommunikation (KA) og Mediefag, hvilket afspejler mine forskningsinteresser. Hvor jeg på Musikuddannelsen underviser i musikteori, stemmeføring og harmonisering, musikanalyse og lydbranding samt i PBL, videnskabsteori og metode, omfatter min undervisning på medie- og kommunikationsuddannelserne filmanalyse, anvendt æstetik i kommunikationsforandring og effektevaluering af kommunikation ved hjælp af informationsteknologi.

Administrativ profil

Jeg er formand i Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi (KunST), der omfatter uddannelserne Musik (BA og KA), Musikterapi (BA og KA), Kunst og teknologi (BA) samt de nordiske/internationale masteruddannelser Visual Studies and Art Education og Media Arts Cultures.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Musikvidenskab, Ph.d., Tvetydighedens æstetik: Tre perceptive modstillinger i det tyvende århundrendes kompositionsmusik

aug. 199811 okt. 2002

Dimissionsdato: 11 okt. 2002

Emneord

 • Musik
 • Æstetik
 • Musiksemiotik
 • Audiovisualitet
 • Reklamemusik
 • Lydbranding
 • Musikanalyse
 • Empirisk forskning
 • Metodekombination
 • Datavisualisering
 • Kommunikation og Informatik
 • Problembaseret Læring
 • Medieforskning

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.