Personlig profil

Forskningsprofil

Min forskning fokuserer på Bæredygtige Omstilling og undersøger specifikt den afgørende rolle, som design spiller inden for dette område. Dette indebærer to primære mål: for det første at gennemføre en grundig gennemgang og kritik af eksisterende videnskabelig litteratur om design og omstilling for at identificere huller og områder til fremskridt; og for det andet at revidere designmetodologier for at tilpasse og implementere værktøjer og erfaringer, der stammer fra produkt-, service- og systemdesign, for effektivt at imødekomme bæredygtighedsudfordringer.

Af særlig betydning er det imperativ at forbedre og udvide systemiske og økologiske tilgange, hvilket er i overensstemmelse med det overordnede mål om at grundlæggende omstrukturere de samfundsmæssige systemer.

Mens der er blevet rettet betydelig opmærksomhed mod at fremme energiovergange inden for det akademiske miljø, afviger min forskning mod et mindre udforsket område: mobilitetsomstilling. Inden for denne ramme engagerer jeg mig i en omfattende undersøgelse, eksperiment og forfinelse på tværs af forskellige dimensioner af design.

Dette omfatter formuleringen af nye regler, udviklingen af innovative metrikker og etableringen af alternative vurderingsrammer relevant for mobilitet, sammen med konceptualiseringen af systemiske rammer og fremme af bæredygtige adfærdsmønstre. Gennem disse bestræbelser sigter jeg mod at bidrage til den videnskabelige diskurs og praktisk implementering af initiativer inden for bæredygtig mobilitet, og dermed lette meningsfuld samfundsmæssig transformation.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN's medlemslande enige om 17 Verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Fingerprint

Fingerprint er automatisk genererede koncepter, som stammer fra personprofilernes indhold. Det opdateres løbende med nye registreringer.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde i de sidste fem år

Klik på punkterne for at se detaljerne.